PORADENSTVO

S neinformovanosťou sa nestretávame len u samotných rodičov znevýhodnených detí, ale aj u zástupcov škôl, ktoré tieto deti navštevujú. Pri našom každodennom styku s touto skupinou však zisťujeme, že o možnostiach toho, ako správna kompenzačná pomôcka vyrieši aj mnohé pridružené problémy, nevedia ani zamestnanci ÚPSVaR, ktorí príspevky na tieto pomôcky schvaľujú. Preto sme sa rozhodli vytvoriť sériu workshopov, na ktorých chceme všetky zúčastnené strany, či už ide o rodičov, učiteľov, zriadovateľov škôl alebo zamestnacov ÚPSVaR spolu prepájať a ukázať im pohľad a možnosti „druhých strán”.