Vďaka Tvojim 2% môžme robiť všetko na 120%

Blíži sa čas, kedy budeš podávať daňové priznanie, opäť máš možnosť ovplyvniť to, ako naložíš s časťou svojich daní. Nie je to síce veľa, ale Tvoje rozhodnutie môže pozitívne ovplyvniť mnoho rodín so zdravotne znevýhodnenými detmi.

Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznania, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa – organizácie, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3 €.

Právnické osoby môžu poukázať 1% resp. 2% v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť 8 €. Právnické osoby už nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 1% (2%) zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.

Ak poukážeš 2% práve nášmu občianskemu združeniu, podporíš rodiny a deti, ktoré si to naozaj zaslúžia.

Bližšie informácie ako poukázať 2% nájdeš na stránke www.rozhodni.sk.

Tlačivo k 2% z daní