DOMOV

Vďaka Tvojim 2% môžme robiť všetko na 120%

Blíži sa čas, kedy budeš podávať daňové priznanie, opäť máš možnosť ovplyvniť to, ako naložíš s časťou svojich daní. Nie je to síce veľa, ale Tvoje rozhodnutie môže pozitívne ovplyvniť mnoho rodín so zdravotne znevýhodnenými detmi.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%

IČO/SID: 50642863
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/názov: MAKO SK
Ulica: Švábska
Číslo: 6820/28
PSČ: 080 05
Obec: Prešov

Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznania, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa – organizácie, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3 €.

Právnické osoby môžu poukázať 1% resp. 2% v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť 8 €. Právnické osoby už nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 1% (2%) zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.

Ak poukážeš 2% práve nášmu občianskemu združeniu, podporíš rodiny a deti, ktoré si to naozaj zaslúžia.

SOM ZAMESTNANEC

(váš zamestnávateľ bude robiť daňové priznanie za vás)
TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE PRE ZAMESTNANCA

DAŇOVÉ PRIZNANIE SI ROBÍM SÁM

(ste zamestnaný, ale daňové priznanie si podávate sami – napr. v priebehu roka ste mali súčasne viac zamestnaní, SZČO a pod.)
TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU typu A:

Elektronický formulár – môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy: elektronický formulár pre FO typu A

Upozornenie: elektronické formuláre sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre vypĺňate v osobnej internetovej zóne.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU typu B:

Elektronický formulár – môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy: elektronický formulár pre FO typu B

Upozornenie: elektronické formuláre sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre vypĺňate v osobnej internetovej zóne.

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

(ste spoločnosť, firma a pod.)

Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky.

Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov: OIZ – osobná internetová zóna.

Ak si chcete pozrieť ako vyzerajú tlačivá v pdf: 

Bližšie informácie ako poukázať 2% nájdeš na stránke www.rozhodni.sk.